PROGEO PROGEO 02
  SK Slovenská verzia        EN English version  
 Profil spoločnosti
 Ložisková geológia
 Inžinierska geológia
  a hydrogeológia

 Životné prostredie
 Kontakt

  Inžinierska geológia a hydrogeológia  

Vybrané referencie z oblasti inžinierkogeologického a hydrogeologického prieskumu :

Projekt Investor Rok
Nemocnica Námestovo - inžinierskogeologický prieskum Nemocnica Námestovo 1994
Ochranné pásma kúpeľov Bojnice, hydrogeologický prieskum Ministerstvo životného prostredia SR 1996
Colnica Makov - inžinierskogeologický prieskum a stavebný dozor CEMA, s.r.o., Čadca 1996
Bytča - zámok - IG prieskum a posúdenie stability zámockej veže ŠOBA Bytča 1997
AUTODROME Žilina - inžinierskogeologické posúdenie staveniska Mestský úrad Žilina 1997
Slovenská poisťovňa a.s., zastúpenie Čadca - inžinierskogeologický prieskum Slovenská poisťovňa, a.s., Čadca 1997
Národná banka Slovenska, pobočka Žilina - inžinierskogeologický prieskum MIÚ, s.r.o., Žilina 1997
TESCO Store, Banská Bystrica -inžinierskogeologický prieskum TESCO Stores, Bratislava 1998
Teplička nad Váhom, vplyv sídelnej aglomerácie na vodný zdroj - hydrogeologické posúdenie NEMESIS, s.r.o., Žilina 1998
Bánovce nad Bebravou, nový cintorín, inžinierskogeologický prieskum a hydrogeologické posúdenie MÚ Bánovce nad Bebravou 1998
CEMMAC Horné Srnie, rekonštrukcia cementárne - inžinierskogeologický prieskum a posúdenie stabilitných pomerov drviarne a homogenizačnej skládky CEMMAC, a.s., Horné Srnie 1998
Slovenský energetický dispečing Žilina, inžinierskogeologický prieskum SED, a.s., Žilina 2000
Žilina - Juh, I. etapa Solinky - Bytčica, inžinierskogeologický prieskum pre obytný súbor TRIOSS, s.r.o., Žilina 2000
Obchodné centrum HYPERNOVA Považská Bystrica a Michalovce, inžinierskogeologický prieskum PROMA, s.r.o., Žilina 2001
Veľkoobchod Metro Žilina, inžinierskogeologický prieskum MIÚ s.r.o., Žilina 2001
Lidl SR Trenčín, Soblahovská cesta - inžinierskogeologický prieskum LIDL, v.o.s., Bratislava 2002
Trenčín- Zlatovce - inžinierskogeologický prieskum a prieskum geologických činiteľov životného prostredia Albainvest, s.r.o., Trenčín 2002
ISRAO Jaslovské Bohunice - inžinierskogeologický prieskum Energoprojekty, s.r.o., Bratislava 2003
Veterný park Skalité - inžinierskogeologický prieskum Green Energy SK, Bratislava 2003
Vodná nádrž Laliky - inžinierskogeologický prieskum SCR Veľká Rača, a.s. 2004
Aquapark Žilina - Solinky - inžinierskogeologický prieskum MIÚ, s.r.o., Žilina 2004
TR Detva - inžinierskogeologický prieskum SE, a.s., Žilina 2004
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča (projekt ISPA) - inžinierskogeologický prieskum Aquatis, a.s. Brno 2004
Obytný súbor Hliny VIII - inžinierskogeologický prieskum Žilinská Developerská, s.r.o. Žilina 2005
Gbeľany - doškolovacie stredisko KIA - inžinierskogeologický prieskum Žilinská Developerská, s.r.o. Žilina 2005
Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce (projekt ISPA) - inžinierskogeologický prieskum Hydrocoop, a.s. Bratislava 2005
CT Park Dolný Hričov - inžinierskogeologický prieskum PROMA s.r.o. Žilina 2006
Región Bánovce nad Bebravou - odkanalizovanie a zásobovanie vodou - inžinierskogeologický prieskum POYRY, a.s. Brno 2006
Výrobná hala Bonfiglioli a.s. Považská Bystrica - inžinierskogeologický prieskum Bonfiglioli Slovakia, a.s. Považská Bystrica 2007
MONDI, a.s. Ružomberok administratívna budova - inžinierskogeologický prieskum MONDI BP SCP, a.s. Ružomberok 2007
Administratívna budova SSE, a.s. Žilina - Rajčianka - inžinierskogeologický prieskum SSE, a.s. Žilina 2008
Martinské hole - zásobná nádrž na zasnežovanie - inžinierskogeologický prieskum PROSKI, a.s. Bratislava 2008
Nová skladová hala Kofola a.s. Rajecká Lesná - inžinierskogeologický prieskum PROMA, s.r.o. Žilina 2008
Cementáreň Phu Son, Vietnam - inžinierskogeologický prieskum PIO Keramoprojekt Trenčín, a.s. 2008
LIDL Trenčín - inžinierskogeologický prieskum LIDL, v.o.s. Nemšová 2009
Teplá - sanácia zosuvu - inžinierskogeologický prieskum HBH projekt, a.s. Bratislava 2009
   PROGEO spol. s r.o. Žilina, 1994 - 2009