PROGEO PROGEO 02
  SK Slovenská verzia        EN English version  
 Profil spoločnosti
 Ložisková geológia
 Inžinierska geológia
  a hydrogeológia

 Životné prostredie
 Kontakt

  Ložisková geológia  

Vybrané referencie z oblasti ložiskového geologického prieskumu :

Projekt Investor Rok
Malá Magura-Suchý Au,W a prognózne zdroje nerastných surovín, Strážovské vrchy - rudy, vyhľadávací prieskum Ministerstvo životného prostredia SR 1994
Mníchova Lehota, kameň pre stavebné účely - výpočet zásob výhradného ložiska PD Soblahov 1994
Alternative Building Materials for the COMESA region, East and South Africa - Opportunity Study UNIDO, Vienna 1995
Dúbrava - Matošovec - Sb - výpočet zásob podľa Vyhlášky SGÚ 6/92 Zb. Slovenská geológia š.p. 1995
Čavoj - Gápeľ, Ag - Pg - Zn rudy - vyhľadávací prieskum Ministerstvo životného prostredia SR 1995
Malá Magura - Suchý , minerály skupiny sillimanitu - vyhľadávací prieskum Ministerstvo životného prostredia SR 1996
Feasibility Study for the Expansion and Rehabilitation of the Chilanga Cement Plant - Zambia UNIDO, Vienna 1996
Regionálne štúdie nerastných surovín okresov - Považská Bystrica, Žilina, Dolný Kubín, Čadca, Trenčín Ministerstvo životného prostredia SR 1996
Ružomberok IV - Technologické posúdenie suroviny pre netradičné použitia PD Biely Potok Ružomberok 1997
Ochodnica - výpočet zásob stavebného kameňa na výhradnom ložisku OÚ Ochodnica 1997
Jablonica - výpočet zásob stavebného kameňa na výhradnom ložisku ISTRODEST s.r.o. Bratislava 1997
Suroviny pre úpravu kontaminovaného prostredia - vyhľadávací prieskum - štúdia Ministerstvo životného prostredia SR 1998
Slovensko - sanácia starých banských diel - inventarizácia (región SZ Slovenska) Ministerstvo životného prostredia SR 1998
Feasibility Study for the Industrial Exploitation of D´Egeralayta Perlite Deposit, Djibouti UNIDO, Vienna 1998
Detva - Ježová - návrh na odpis zásob výhradného ložiska BAUMS Detva1998
Engineering Design of the Limestone Quarry Opening And Programming of the Quarrying, SAUDI ARABIA PIO Keramoprojekt a.s. 1999
Beluša, Jabloňové, Vrícko - výpočet zásob výhradných ložísk podľa Vyhlášky SGÚ 6/92 Zb. Cestné stavby a.s. Žilina 1999
Evaluation of the Chemical Composition of KHASM MI´DAD Deposit Limestone, SAUDI ARABIA PIO Keramoprojekt a.s. 2000
Zuberec - Podspády, kamenivo pre stavebné účely, výpočet zásob ložiska výhradného nerastu Cestné stavby a.s. Liptovský Mikuláš 2000
Vyhľadávanie surovín pre prípravu ekologických minerálnych farbív, regionálna geológia Ministerstvo životného prostredia SR 2000
Nové možnosti využitia niektorých nerudných surovín Slovenska, najmä v oblasti ochrany životného prostredia - regionálny geologický výskum Ministerstvo životného prostredia SR 2004
Ložisko štrkopieskov Dubnica - Pažite - výpočet zásob - plán využívania ložiska Urbárska obec Dubnica nad Váhom 2005
Oravská Jasenica - lom pre stavebný kameň - posúdenie ložiska GEO-P, Žilina2005
Rešerš - ložiská štrkopieskov okresov : Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš Kamenivo Slovakia a.s. Bytča 2005
Hričovské Podhradie - Strážov - suroviny pre výstavbu diaľnice J&P AVAX, Grécko 2005
Zongor - vápenec - výpočet zásob výhradného ložiska Technické služby s.r.o., Nové mesto nad Váhom 2005
Ložisko cementárskych surovín Tujon-Tau - Tadžikistan - posúdenie ložiska a staveniska cementárne PIO Keramoprojekt Trenčín a.s. 2005
Ružomberok - tehliarske suroviny - výpočet zásob Wienerberger, a.s. Zlaté Moravce 2006
Saba Cement Plant, Yemen – geologické posúdenie ložísk cementárskych surovín CzMT, AG Berlin 2007
CEMMAC, a.s. Horné Srnie - výpočet zásob cementárskych surovín CEMMAC, a.s. Horné Srnie 2008
   PROGEO spol. s r.o. Žilina, 1994 - 2009